Muna-muna SEPT Płyn do dezynfekcji rąk

Cena: 9,00 zł

 

30 ml
 • Działanie wirusobójcze
 • Przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
 • Zawartość alkoholu 70%
 • Szybki czas działania
 • Wygodny pojemnik 30 ml z kroplomierzem
 • Zawiera glikol zapobiegający przesuszeniu skóry
 • Nie wymaga dodatkowego rozcieńczania

 • Z uwagi na ograniczoną dostępność środków do dezynfekcji wprowadzamy ograniczenie sprzedaży do 20 szt. na zamówienie. Osoby zainteresowane zakupem ilości hurtowych prosimy o kontakt z infolinią: 801 30 30 39.

  Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. Dzięki zawartości 70% alkoholu płyn skutecznie dezynfekuje skórę dłoni. Zawarty w produkcie glikol propylenowy zapobiega utracie wilgoci przez skórę i jej nadmiernemu przesuszeniu. Ponadto w skład płynu wchodzi wywar wodny z rośliny muna-muna (Minthostachys setosa). Płyn błyskawicznie wysycha, nie pozostawiając lepkiej powierzchni. Wygodne opakowanie – butelka szklana 30 ml z kroplomierzem – pozwala mieć go zawsze przy sobie. Receptura produktu została opracowana pod kierunkiem prof. zw. n. farm. Jerzego W. Łukasiaka.

  Do powszechnego stosowania. Przed użyciem przeczytać etykietę.

  Zawiera: Etanol, wywar wodny z muna-muna (Minthostachys setosa), glikol propylenowy.

  Postać produktu: płyn.

  Substancje czynne: Etanol 70 g/100 g.

  Sposób użycia: Nanieść niewielką ilość płynu (ok. 1 ml) na dłonie i wcierać przez 30 sekund. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

  Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  Uwaga: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

  Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Nie stwierdzono innych niż te wynikające z klasyfikacji produktu.

  Pierwsza pomoc:

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

  Zawartość/pojemnik usunąć do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

  Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0852/TP/2020.

  Podmiot odpowiedzialny:
  A-Z Medica Sp. z o.o.,
  ul. Władysława IV 13C,
  80-547 Gdańsk,
  www.azmedica.pl
  infolinia: 801 30 30 39 (koszt jak za połączenie lokalne).
  Telefon alarmowy: 112.