Projekty unijne

 

 

Firma A-Z Medica Sp. z o.o realizuje projekt pn. „Opracowanie nowej technologii hodowli mikroalg z suplementacją mikroelementami i witaminą”

 

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie nowego sposobu hodowli spiruliny w warunkach zamkniętych tak, by w rezultacie otrzymywane mikroalgi były pozbawione zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zanieczyszczeń metalami ciężkimi i WWA oraz równocześnie zawierały dodatkowe mineralne składniki odżywcze (żelazo i selen) i witaminy (B12). Projekt swoim zakresem obejmie badania przemysłowe, prace rozwojowe i zgłoszenia patentowe uzyskanych wyników.

 

Na badania przemysłowe składać się będą: hodowla eksperymentalna spiruliny w warunkach laboratoryjnych, ekstrakcja fikocyjaniny w warunkach laboratoryjnych, badania nad parametrem antyoksydacyjnym ORAC. Etap eksperymentalnych prac rozwojowych projektu obejmie testowanie hodowli i ekstrakcji w module 3 bioreaktorów w skali rzeczywistej (3 x 750l).

 

Całkowita wartość projektu: 2 634 205,12 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 655 774,47 PLN


ZAPYTANIA OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków europejskich pn. „Opracowanie nowej technologii hodowli mikroalg z suplementacją mikroelementami i witaminą” zapraszamy do składania ofert na:

  1. Kontener biurowy – 1 szt.
  2. Fotobioreaktor – 1 szt.

zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 1/2018.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2018

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2018

Wynik postępowania w sprawie zapytania ofertowego nr 1/2018